User experience designer

Tone Darrud

Neste side

Jeg er utdannet interaksjonsdesigner med hovedfokus på UX. Som utvikleraspirant ble jeg sikker i min sak: det trengs flere brukervennlige og tekniske gode løsninger. Det finnes altfor mange konsepter med gode hensikter som blir forkastet på grunn av mangelfullt grunnarbeid. Med yrkeserfaring fra systemarkitektur hos konsern og mindre bedrifter, er min visjon å formidle enkle og konsise konsepter på tvers av plattformer, med hovedmålet å fremme budskapet og ha brukeren i fokus.

Jeg leverer alltid moderne løsninger som kunden kan vedlikeholde på egenhånd uten teknisk bakgrunn. Jeg trives i kreative miljøer med tempo hvor man kan spille hverandre gode, og jobber godt både alene og i team. I en årrekke har jeg fulgt med på den tekniske verden, webtrender og nye former for kommunikasjon. Rent profesjonelt samt privat sammenheng har jeg god forståelse innen dette.

Ta gjerne en kikk i oversikten på mine nyeste arbeider for visuell fremvisning, lengre ned på siden.

 • Denne bildekrusellen krever javaskript.

  Rejlers

  Rejlers hadde et ordresystem med et stort forbedringspotensiale, både når det gjaldt brukerflyt, plassering, antall sider og visuell utforming. Etter å ha gjort meg kjent med arbeidsflyten, interne og eksterne systemer la jeg frem flere eksempler som tydelig viste forbedring. Da spesielt med tanke på tid og ressursbruk. Tanken bak den nye arbeidsflyten gikk spesielt ut på å gå vekk fra "mailsyken" og stole fullt og helt på systemet, i tillegg få opp et internt varslingssystem. Dette ble tatt vel i mot og implementert i perioden jeg jobbet for dem.

  • Oversiktlig
  • Strukturert
  • Økt brukerflyt og forståelse
 • Denne bildekrusellen krever javaskript.

  Line-smykker

  Line-smykker ble totalrenovert og omstrukturert. Tidligere var det som skulle fremmes gjemt under to kronglete navigeringsteg. Dette ble i den nye websiden lagt øverst på websiden for å raskt og tydelig vise det som kan gi mersalg. "Standsalg"-delen blir automatisk skiftet ut ved bruk av enkle plugins i CMS. Kunden kan selv ved enkle steg oppdatere dette i en kalenderløsning.

  Prosjektet inneholdt også en fullstendig SoMe-pakke med innføring i markedsbruk rettet til målgruppen.

  • Fleksibel kalenderløsning
  • To-the-point struktur
  • SoMe-pakke
 • Denne bildekrusellen krever javaskript.

  Lierdagene 2013

  Lierdagene er et stort og lokalt arrangement annethvert år som arrangeres i Lier kommune. Her er alt fra spennende bodsalg, ulike konsertscener og festivalopplevelser. Jeg hadde gleden av å lage en komplett og ny løsning på web, instagram og mye spennende arbeid i markedsføringsgruppen. Det ble lagt stor vekt på et gjennomført tema for å trekke mest mulig publikum. Et av grepene som ble gjort var å aktivt bruke logosauen i markedsføringen, så vel som praktiske oppgaver publikum måtte løse i konkurranser. Under Lierdagene hadde hovedstanden en QR-kode for rask innlasting av kartløsningen over stands/scener.

  • SoMe-pakke
  • Brukervennlig redaktørpanel
  • Familievennlige webløsninger
 • Denne bildekrusellen krever javaskript.

  Consensio

  Consensio behandlingssenter hadde behov for en webside som var enkel og oversiktlig for besøkende. Det var ønskelig å bruke en gjenkjennelsesfaktor som tidligere er brukt på kontoret og visittkort. Derfor fikk headerområdet en stor og luftig plass. Siden har konsise og konkrete virkemidler for å få frem det som var ønskelig å ha fokus på: Ansattinfo, behandlingsformer, kart og kontakt. I det eksisterende kartbildet var det en rosa sirkel, denne signalfargen ble valgt ut til å fremheve bestill-knappen i menyen for en tydelig Call to Action.

  • Enkel og selvforklarende
  • Tydelig Call to Action
  • Brukervennlig redaktørpanel

Kontakt

© TONE DARRUD 2005-2020